Japanese Music Spotlight #4

Memories of YouSong ~ Kimi no Kioku (Memories of You)
Game ~ Persona 3
Artist ~ Shoji Meguro 
Vocals ~ Kawamura Yumi
Lyrics ~ Komori Shigeo
Music ~ Meguro Shouji


Comments